top of page
Współpraca

Rzetelna informacja o stanie jakości powietrza to wyjście naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności i pierwszy krok do podjęcia skutecznych działań poprawiających jakość życia.

 

Transparentność informacji dotyczących aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza przekłada się bezpośrednio na efektywną edukację mieszkańców w zakresie zagrożeń dla zdrowia oraz na większe zaangażowanie w działania proekologiczne związane z inwestycjami w gospodarstwie domowym czy korzystaniem z transportu publicznego.

Dlatego zachęcamy do tego, aby obok instalowania czujników pomiarowych Akadi zamieszczać w serwisach internetowych i materiałach komunikacyjnych wskazówki ekologiczne czy informację o funduszach dostępnych na wymianę starych pieców i kotłów oraz termomodernizację domów jednorodzinnych

 

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów (samorządów, firm i korporacji), którym zależy na tym, aby mieć stały i rzetelny dostęp do wysokiej jakości pomiarów. Jesteśmy również otwarci na nowe formy współpracy partnerskiej. Zachęcamy do kontaktu przez formularz lub wysłanie wiadomość na adres info@omni-chip.com.

Co można zyskać dzięki Akadi?

Wzrost zaufania społecznego do decydentów oraz wzrost świadomości lokalnej społeczności skutkujący podejmowaniem lepszych decyzji na co dzień (np. o aktywności fizycznej na zewnątrz)

Większą świadomość decydentów skutkującą podejmowaniem lepszych decyzji strategicznych (np. o inwestycjach w mieście)

Wzrost zaangażowania społeczności

w działania proekologiczne

Ochronę zdrowia

przed skutkami zanieczyszczenia powietrza

bottom of page